संत सावता माळी / Sant Savata Mali

सावता माळी
कर्तव्य आणि कर्म करीत राहणे हीच खरी ईश्र्वरसेवा अशी प्रवृत्तिमार्गी शिकवण देणारे संत श्री सावता महाराज आहेत. वारकरी संप्रदायातील श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ संत म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. श्री विठ्ठल हेच त्यांचे परमदैवत होते. ते कधीही पंढरपूरला गेले नाहीत. प्रत्यक्ष पांडुरंगच त्यांना भेटावयास आले. ते कर्ममार्गी संत होते. ‘कर्मे ईशु भजावा’ हीच त्यांची वृत्ती होती.

अध्यात्म आणि भक्ती, आत्मबोध आणि लोकसंग्रह, कर्तव्य आणि सदाचार याची बेमालूम सांगड त्यांनी घातली. धर्माचरणातील अंध:श्रद्धा, कर्मठपणा, दांभिकता व बाह्य अवडंबर याबाबत त्यांनी कोणाचीच भीडभाड ठेवली नाही. त्यावर सतत कोरडे ओढले. अन्त:शुद्धी, तत्त्वचिंतन, सदाचार, निर्भयता, नीतिमत्ता, सहिष्णुता इत्यादी गुणांची त्यांनी भलावण केली. ईश्र्वराला प्रसन्न करून घ्यावयाचे असेल तर योगर्याग-जप-तप, तीर्थव्रत, व्रतवैकल्ये या साधनांची बिलकूल आवश्यकता नाही. केवळ ईश्र्वराचे अंत:करणपूर्वक चिंतन हवे आहे.
‘‘योगर्याग तप धर्म । सोपे वर्म नाम घेता।। तीर्थव्रत दान अष्टांग। याचा पांग आम्हा नको।।’’
हाच विचार त्यांनी आग्रहाने मांडला. नामसंकीर्तनावर त्यांनी जास्त भर दिला. सर्वसंगपरित्याग करण्याची जरुरी नाही. प्रपंच करता करता ईश्र्वर भेटतो.
‘‘प्रपंची असूनि परमार्थ साधावा। वाचे आळवावा पांडुरंग मोट, नाडा, विहीर, दोरी। अवघी व्यापिली पंढरी,’’
असे म्हणणाऱ्या सावता महाराजांना त्यांच्या मळ्यातच विठ्ठलदर्शन होत असे.
त्यांच्या सर्व अभंगरचना काशिबा गुरव यांनी लिहून घेतल्या आहेत. अनासक्त वृत्तीने ईश्र्वरार्पण बुद्धीने केलेला प्रपंचच परमार्थ होतो, हीच त्यांची जीवननिष्ठा होती. त्यांना मोक्ष-मुक्ती नको होती. ‘वैकुंठीचा देव आणु या कीर्तनी’ ही त्यांची प्रतिज्ञा होती.
‘स्वकर्मात व्हावे रत, मोक्ष मिळे हातो हात।’ ‘सावत्याने केला मळा। विठ्ठल देखियला डोळा।’
या ओळींतून त्यांची जीवननिष्ठाच स्पष्ट होते. त्यांच्या अभंगांत नवरसांपैकी वत्सल, करुण, शांत, दास्य-भक्ती हे रस आढळतात. सावतोबांची अभंगरचना रससिद्ध आहे.
अरण-भेंड हे सावतोबांचे गाव होय. दैवू माळी हे सावता महाराजांचे आजोबा म्हणजे वडिलांचे वडील होत. ते पंढरीचे वारकरी होते. त्यांना दोन मुले होती. पुरसोबा आणि डोंगरोबा. पुरसोबा हे धार्मिक वळणाचे होते. शेतीचा व्यवसाय सांभाळून ते भजन-पूजन करीत असत. पंढरीची वारी करीत असत. त्यांचा विवाहही त्याच पंचक्रोशीतील सदू माळी यांच्या मुलीशी झाला. या दांपत्याच्या पोटी सावतोबांचा जन्म झाला. या घराण्याचे मूळ गाव मिरज संस्थानातले औसे होय. दैवू माळी (आजोबा) अरण या गावी स्थायिक झाले. भेंड हे गाव जवळच दोन मैलांवर आहे.
सावता माळी (जन्म:इ.स. १२५० समाधी १२९५ नामदेवाच्या प्रभावळीत महत्वपूर्ण मराठी संत सावता माळी या नावातच त्यांची व्यवसायबद्ध असलेली जात लक्षात येते.(संत ज्ञानेश्र्वरांचा काळ इ.स. १२७५ ते १२९६ आहे.) ‘साव’ म्हणजे खरे तर शुद्ध चारित्र्य, सज्जनपणा. सावता हा भाववाचक शब्द होय. सभ्यता, सावपणा असा याचा अर्थ होतो. सावता महाराज लहानपणापासून विठ्ठलभक्तीमध्ये रममाण झाले. फुले, फळे, भाज्या आदि पिके काढण्याचा त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय होता. ‘आमची माळियाची जात, शेत लावू बागाईत’ असे ते एका अभंगात म्हणतात. महाराजांनी भेंड गावचे ‘भानवसे रूपमाळी’ हे घराणे असलेल्या जनाई नावाच्या मुलीशी लग्न केले. तिने उत्तम संसार केला. त्यांना विठ्ठल व नागाताई अशी दोन अपत्ये झाली. सावता माळ्याचे २५ अभंग उपलब्ध आहेत. सेना न्हावी नरहरी सोनार यांच्याप्रमाणेच त्यांनीही आपल्या व्यवसायातील वाक्प्रचार, शब्द अभंगात वापरले आहेत. तत्कालीन मराठी अभंगाच्या भाषेत नव्या शब्दांची, नव्या उपमानांची त्यामुळे भर पडली. सावता माळ्याचे अभंग काशीबा गुरव हा लिहून् ठेवत असे.
_________________________________________________

English Translation- 


(Please read the important instructions which are at the bottom before reading the translation.)


Sant Savata Mali 

Being a duty and doing a duty is the Saint Shri Sawata Maharaj who instructs such a tendency to teach true faith. He is popular as a great and senior saint in the Warkari community. Mr. Vitthal was his supreme God. They never went to Pandharpur. Indeed Pandurang came to visit them. They were the workmen saints. It was his attitude to 'Karma Ishu Bhajwa'.

They laid the brunt of spirituality and devotion, self-realization and public collection, duty and virtue. He has not kept anybody in front of the blind faith in religion: faith, self-esteem, hypocrisy and external depletion. Always dry it on. He praised the qualities of ultimate purity, philosophy, virtue, fearlessness, morality, tolerance etc. If there is a need to please God, then there is absolutely no need for Yogariya-chanting, Tirthavrata, Vratvakalya. Only Ishwar needs to meditate on the heart.

They emphasized on the nomination. No need to discontinue it. God blesses him with great affection.

Savta Maharaj had a glimpse of God Vitthal in his field.

All his anomalies have been written by Kashiba Gurav. It was his life that unselfishly he became a devotee of Lord Ravan. They did not want liberation. His vow was 'God of Vaikunthi and Kartani'.

In his Abhangan Navaras, Vatsal, Karun, Shantan, Dasya-Bhakti are found in juice. Saatob's Abhangarchana is auspicious.

His village is 'Aran-Bhand'. The goddess Mali is the grandfather of Sawata Maharaj's father. He was a warrior of Pandharpur. They had two children. Purasoba and Dongroba Purnooba was a religious turning point. He used to do hymns while dealing in agriculture. Pandhari's curry She also married the daughter of Saddu Mali in the same Panchkrashi. The couple's childbirth was born. The original village of this family is Aus from Miraj. Devou Mali (grandfather) settled in the village of Aran. The village is very close to two miles.


Savata Mali (Birth: 1250 AD 12125) The name of the important Marathi saint, Sawata Mali, in the name of Namdev, shows that he is a businessman (Saint Dnyaneshwar's time is 1275 to 1296.) 'Sav' means the pure character Sauvata is an ambitious term, which means that it is civilization, self-centeredness, Savta Maharaj from childhood, has grown into Vitthal Bhakti, flowers, fruits, vegetables etc. His marriage was a traditional business, he said in an Abhanga, 'Our caste is cultivating farming.' Maharaj married a girl named Janai, a resident of Bhanvasee Rupamali, of Bhand village, and got a good world, he had two sons, Vitthal and Nagataai. There are 25 Abhanga classes available in Savta Mali. Like the Navy Sonar of Navsa, they also speak their business. Propaganda, the words are used in the Abhanga, etc. In the language of the then Marathi Abhanga, new words, new things have been added, and the compilation of Savata Mali's Abhanga Kashiab Gurav is kept.(Important Notice- We are trying to improve translations in English. If there are any suggestions, mistakes, changes, please send us an email to oacnagar@gmail.com This is not intended to hurt anyone's feelings.)

(महत्वपूर्ण सूचना - आम्ही इंग्रजीत भाषांतर सुधारण्याचे प्रयत्न करत आहोत. काही सूचना, चुका, बदल असतील तर आम्हाला oacnagar@gmail.com या इमेल वर पाठवाव्यात. यामागे कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही.)

0/Post a Comment/Comments

थोडे नवीन जरा जुने